تماس با ما


تماس: ۰۲۱۶۴۵۴۲۲۶۵ و ۰۲۱۶۴۵۴۲۲۶۴

شماره فروشگاه :۰۲۱۶۴۵۴۳۵۱۶شماره فکس:۰۲۱۶۶۹۵۹۱۵۱

پست الکترونیکی انتشارات: publication[at]aut.ac.ir

آدرس : تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - پلاک ۴۲۴