*

*
.انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچون گذشته حضور فعالی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دارد لذاا مزید امتنان خواهد بود در صورت بازدید از نمایشگاه، از غرفه انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال F3 غرفه ۲۴ دیدن فرمایید .لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند کتاب را با ۱۰ درصد تخفیف تهیه نمایند