ایجاد سامانه پذیرش کتاب برای چاپ

ایجاد سامانه پذیرش کتاب  برای چاپ
۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۱:۳۰

باتوجه به  مشکلات پیش آمده برای سامانه کتاب از  اساتید معزز خواهشمند است برای استفاده از سامانه  ارسال کتاب از لینک زیر اقدام بفرمایند

 

http://pub.aut.ac.ir