ایجاد سامانه پذیرش کتاب برای چاپ

ایجاد سامانه پذیرش کتاب  برای چاپ
۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۱:۳۰

با ت.جه  مشکلات پیش آمده برای سامانه کتاباز  اساتید معزز خواهشمند است برای استفاده از سامانه  ارسال کتاب ار لینک زیر اقدام بفرمایند

 

http://book.aut.sinaweb.net