کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری در سی و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

کتاب شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری در سی و ششمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی اثر شایسته تقدیر شناخته  شد.
۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۱۵:۳۳

این کتاب توسط دکتر سید محمد حسین میرباقری دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری تعدادی از اساتید ،درانتشارات دانشگاه به زیور طبع آراسته گردید .این تصنیف ارزشمند در بازار کتاب نیز مورد استقبال قرار گرفته است