انتخاب کتال "شیمی سبز: آشنایی مقدماتی" در بیست وچهارمین جشنواره ملی کتاب دانشجویی به عنوان کتاب برگزیده

انتخاب کتال "شیمی سبز: آشنایی مقدماتی" در بیست وچهارمین جشنواره ملی کتاب دانشجویی به عنوان کتاب برگزیده

کتاب "شیمی سبز: آشنایی مقدماتی" ترجمه آقایان طاهر رحیمی اقدم،  دکتر حبیب مهری‌زاده، خانم دکتر زهرا شریعتی‌نیا  و آقای حمید سلیمان‌زاده که در سال 1395 در انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است، در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به‌عنوان کتاب برگزیده بخش ترجمه گروه علوم پایه معرفی شد. این حسن انتخاب را به خانم دکتر شریعتی نیا و همکاران ایشان تبریک می­گوییم.