تغییر آدرس سایت انتشارات برای خرید اینترنتی

تغییر آدرس سایت انتشارات برای خرید اینترنتی
۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۱:۱۵

با توجه به مشکلات بانکی پیش آمده برای سایت علاقه مندان می توانند برای خرید اینترنتی کتاب  از سایت press.aut.ac.ir اقدام به خرید کتاب نمایند