انتخاب کتاب سال

انتخاب کتاب سال
۱۳۹۵-۰۸-۱۷ ۱۴:۵۹

در مراسم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درتاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ از کتاب دو جلدی طراحی سازه کشتی ، آقای پروفسور محمدرضا خدمتی استاد دانشکده مهندسی دریا تقدیر بعمل آمد .
این کتاب به همراه ۳۹ کتاب دیگر ازبین هزاران کتاب چاپ شده در ایران طی سال انتخاب وازآن تقدیر شد