کتاب برگزیده سال دانشگاه

کتاب برگزیده سال دانشگاه
۱۳۹۵-۰۹-۲۳ ۱۱:۰۴

در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ در مراسم روز پژوهش که در سالن دکتر سلیمی نمین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی، معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر مسعود برومند و سایر مسؤلین محترم دانشگاه برگزار گردید، کتاب "مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها ) خواص ، دوام وتوسعه پایدار" تصنیف آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور از بین کتب منتشر شده سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ انتشارات به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب و از آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور تجلیل به عمل آمد.