تصویب آیین نامه نشر بین الملل

تصویب آیین نامه نشر بین الملل
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۱:۰۰

همزمان با هفته کتاب آیین نامه نشر بین الملل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پیشنهاد شورای چاپ و نشر دانشگاه توسط هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسید.. به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به منظور انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در راستای اقتصاد مقاومتی این آیین نامه به تصویب رسید.