منوچهر خراسانی

مرتبه علمی:استادیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

توضیحات و زمینه تخصصی:

دکتر منوچهر خراسانی متولد سال 1345 تهران می باشد.ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برده ودر سال 1364 وارد دانشگاه صنعتی امیر کبیر شدندومقاطع تحصیلی  کارشناسی کارشناسی ارشد ودکتری خود را در رشته مهندسی پلیمر گرایش رنگ به پایان برده ودر سال 1387 رسما به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درآمدند.

همکاری ایشان با دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مدرس در سال 1373 با تدریس درس مهندسی رزینهای صنعتی شروع ودر حال حاضر مدرس دروس رزینهای پایه آبی وشیمی فیزیک سطح در دانشکده مهندسی پلیمر می باشد.

دکتر خراسانی دارای تجارب ذی قیمتی در صنایع رزین سازی کشور می باشد و از مؤسسین سه شرکت بزرگ  رزین سازی می باشد .

ایشان دارای مقالات ، سخنرانیها وتألیفات متعددی می باشد

khorasani.m@aut.ac.ir http://polymer.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=khorasani&depurl=polymer-engineering&lang=fa&cid=4176314