فاطمه جعفری

مرتبه علمی:مربی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

توضیحات و زمینه تخصصی:

فاطمه جعفری عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین است. او پس از تکمیل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه (به ترتیب در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس)، به عنوان مدرس آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان، در فروردین 1382 به همکاری با مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین روی آورد. وی از سال 1384 نیز به مدت 6 سال در موسسه دهخدا (دانشگاه تهران) به تدریس زبان فارسی به غیرفارسی زبان پرداخت و، در مجموع، دارای سابقه ی بیش از 25 هزار ساعت تدریس به زبان آموزان غیرفارسی زبان از 80 ملیت است. فاطمه جعفری دارای تالیفات متعددی در زمینه آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان است. اولین کتاب وی به عنوان «تمرین های دستور کاربردی» در سال 1388 به چاپ رسید. سپس کتابهای دو جلدی «دستور کاربردی» و دو جلد کتاب خواندن و درک مطلب فارسی دوره های «پایه» و «میانی» (به عنوان سرپرست گروه تالیف) در انتشارات دانشگاه تهران و «داستانهای مثنوی معنوی برای فارسی آموزان غیرایرانی و ایرانیان نوآموز» به عنوان همکار نویسنده، در انتشارات قطره از وی به چاپ رسید. فعالیت های تخصصی پژوهشی وی در مطالعات مربوط به آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان بیشتر بین رشته ای بوده، بر موضوعات فرهنگ و بین فرهنگی ها متمرکز است.

Fjafari.TFFL@gmail.com